Κτίριο ΤΕΑΥΦΕ1940 Με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνίσταται ο "Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικής Ενισχύσεως Φαρμακοϋπαλλήλων" και στον ίδιο χρόνο μετονομάζεται σε "Κεφάλαιο Οικονομικής Ενισχύσεως Φαρμακοϋπαλλήλων" (Κ.Ο.Ε.Φ.). Με δανεισμό λίγων εργοδοτών αρχίζει να λειτουργεί σε ένα φτωχικό γραφείο στην πλατεία Ομονοίας αρ. 21, πάνω από το "Φαρμακείο Μπακάκου". Πρώτος Πρόεδρος Δ.Σ. υπήρξε ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, Δ/ντής Α' του τότε Υπουργείου Εργασίας.

1943 Ιδρύεται το σημερινό "Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαμακευτικών Εργασιών" (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας. Σκοπός του είναι η χορήγηση εφάπαξ ή περιοδικών επικουρικών παροχών στους ασφαλισμένους σε περιπτώσεις γήρατος, σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας και ατυχήματος, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Πρώτος Πρόεδρος Δ.Σ. είναι και πάλι ο Δ. Παπασπυρόπουλος, που παραμένει στη θέση αυτή μέχρι το 1950.

1947 Το Ταμείο αγοράζει το οικόπεδο επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ 56 για την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου. 1953 Ολοκληρώνεται το "Μέγαρο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε." και το Ταμείο στεγάζεται σε ένα διαμέρισμα από τα 24 που νοικιάζει. 1960 Ιδρύεται ο Κλάδος Πρόνοιας. Το Ταμείο στεγάζεται στον 7ο όροφο του Μεγάρου Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και εργάζονται περίπου 30 υπάλληλοι που εξυπηρετούν 3.500 οικογένειες ασφαλισμένων και συνταξιούχων Γιορτάζονται τα 20 χρόνια λειτουργίας του Ταμείου με μία έκδοση ανασκόπησης. 1967 Τα γραφεία του Ταμείου μεταφέρονται σε δύο ιδιόκτητους ορόφους στο κτίριο επί της οδού Μαιζώνος 2 στην πλατεία Βάθη. 1999 Ο σεισμός του Σεπτεμβρίου προκαλεί ζημιές στο προηγούμενο κτίριο και το Ταμείο μεταστεγάζεται σε τρεις ορόφους του κτιρίου ιδιοκτησίας Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. στην οδό Μενάνδρου 64 και Βερανζέρου.

2004 Μετά την πλήρη ανακαίνιση του επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56 κτιρίου, το Ταμείο εγκαθίσταται και πάλι, μετά από 37 χρόνια, στο ιδιόκτητο Μέγαρο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., όπου συγκεντρώνει τα γραφεία του, αίθουσες συσκέψεων, αρχειακούς και βοηθητικούς χώρους. Σε πλήρως αναβαθμισμένο λειτουργικά και αισθητικά εργασιακό περιβάλλον, οι 61 σημερινοί υπάλληλοι εξυπηρετούν τους περίπου 30.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ταμείου.

2008 Τον Οκτώβριο τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3655, με βάση τον οποίο το ΤΕΑΥΦΕ διασπάστηκε και ο κλάδος Σύνταξης εντάχθηκε στο νέο υπέρ-ταμείο ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα), ως τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών της Β΄ Διεύθυνσης του ΤΕΑΙΤ, ενώ ο κλάδος Πρόνοιας στο αντίστοιχο υπέρ-ταμείο για τα εφ’ άπαξ, το ΤΑΠΙΤ (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα), ως τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών της Δ΄ Διεύθυνσης του ΤΑΠΙΤ. Αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής ήταν να μοιραστεί το προσωπικό του Ταμείου στις δύο νέες Διευθύνσεις, οι οποίες στην ουσία υπολειτουργούσαν και να παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώρηση των στοιχείων, στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και στην καταβολή των παροχών στους δικαιούχους.

2012 Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται ο Ν. 4052, με βάση τον οποίο συστήνεται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο εντάσσονται υποχρεωτικά όλα τα επικουρικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΑΙΤ. Έδινε, όμως, τη δυνατότητα, με βάση κάποιες προϋποθέσεις, να εξαιρεθούν από την ένταξη. Η ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ, η αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία του κλάδου του Φαρμάκου, εκμεταλλευόμενη αυτές τις διατάξεις και τις δυνατότητες που έδινε ο νόμος, προχώρησε τη διαδικασία εξαίρεσης του ΤΕΑΥΦΕ από την ένταξη στο ΕΤΕΑ, εκπονώντας την απαιτούμενη αναλογιστή μελέτη, μελέτη ειδικού σκοπού για τις τάσεις της φαρμακευτικής αγοράς και συντάσσοντας το καταστατικό του νέου Ταμείου.

2013 Από 01/03/2013 το ΤΕΑΥΦΕ μετατράπηκε σε επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης ΝΠΙΔ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 412/Β/22-02-2013. Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες (δηλαδή αυτοί που το έφτιαξαν και πληρώνουν για αυτό), πήραν ξανά τις τύχες του Ταμείου τους στα χέρια τους. Το νέο ΤΕΑΥΦΕ λειτουργεί όπως και πριν στην ίδια έδρα, στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 56 – Μέγαρο ΤΕΑΥΦΕ). Ό,τι ίσχυε μέχρι 28/02/2013 για το τ. ΤΕΑΥΦΕ-ΤΕΑΙΤ (ΝΠΔΔ), την υπαγωγή, τις εισφορές, τις συντάξεις και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ισχύει και από 01/03/2013.

Το νέο ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ είναι καθολικός διάδοχος του τ. ΤΕΑΥΦΕ-ΤΕΑΙΤ (ΝΠΔΔ) και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του τ. ΤΕΑΥΦΕ-ΤΕΑΙΤ (ΝΠΔΔ), η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίως και εκ του νόμου στο νέο Ταμείο από την έγκριση του καταστατικού του και την έναρξη λειτουργίας του.

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών

                      Οδηγίες

Πληρωμές μέσω Internet Banκing Ε.Τ.Ε.

                      Οδηγίες

                     

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Συντάξεων

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου