Διοικητικό Συμβούλιο

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Κωστούρος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

2

Κακαριάρης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

3

Δαλλές Ιωάννης

Τακτικό Μέλος

4

Κοντογιαννάτος Χαράλαμπος

Τακτικό Μέλος

5

Καφετζής Παναγιώτης

Τακτικό Μέλος

6

Κατραμαδάκης Αντώνιος

Τακτικό Μέλος

7

Κοσμίδης Μάριος

Τακτικό Μέλος

8

Κοντογεώργη Λάμπρω

Τακτικό Μέλος

9

Γκούμας Βασίλειος

Τακτικό Μέλος

10

Δήμα Ελένη

Αναπληρωματικό Μέλος

11

Καραγιάννης Βασίλειος

Αναπληρωματικό Μέλος

12

Καραχισαρίδης Βασίλειος

Αναπληρωματικό Μέλος

13

Ουρανός Δημήτριος

Αναπληρωματικό Μέλος

14

Παπαγιάννης Δημήτριος

Αναπληρωματικό Μέλος

15

Νουχάκης Σταύρος

Αναπληρωματικό Μέλος

16

Κοσμοπούλου Φαίη

Αναπληρωματικό Μέλος

17

Σαντής Δημήτριος

Αναπληρωματικό Μέλος

18

Μπεζιριάνογλου Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος

 

 

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών

                      Οδηγίες

Πληρωμές μέσω Internet Banκing Ε.Τ.Ε.

                      Οδηγίες

                     

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Συντάξεων

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου