ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Κωστούρος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

2

Κοντογιαννάτος Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος

3

Ανδριόπουλος Ιωάννης

Τακτικό Μέλος

4

Κακαριάρης Γεώργιος

Τακτικό Μέλος

5

Καφετζής Παναγιώτης

Τακτικό Μέλος

6

Κοσμίδης Μάριος

Τακτικό Μέλος

7

Ντούμας Ελευθέριος

Τακτικό Μέλος

8

Χιώνης Δημήτριος

Τακτικό Μέλος

9

Τσιαπής Δημήτριος

Αναπληρωματικό Μέλος

10

Δρακόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωματικό Μέλος

11

Τσίνας Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικό Μέλος

12

Πελεκανίδου Στέλα

Αναπληρωματικό Μέλος

13

Κατραμαδάκης Αντώνιος

Αναπληρωματικό Μέλος

14

Κοσμοπούλου Φαίη

Αναπληρωματικό Μέλος

15

Σοφόπουλος Μιχαήλ

Αναπληρωματικό Μέλος

16

Κράλλης Διονύσιος

Αναπληρωματικό Μέλος

 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

α/α

Ονοματεπώνυμο 

Ιδιότητα

1

Κανελλόπουλος  Ευάγγελος

Τακτικό Μέλος

2

Παπαζήσης  Γεώργιος

Τακτικό Μέλος

3

Παναγούλιας  Κωσταντίνος

Τακτικό Μέλος

4

Μπέρδος  Γεώργιος  

Αναπληρωματικό  Μέλος

5

Ρούπας  Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικό  Μέλος

6

Ολλανδέζος  Μάρκος  

Αναπληρωματικό  Μέλος

 

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών

                      Οδηγίες

Πληρωμές μέσω Internet Banκing Ε.Τ.Ε.

                      Οδηγίες

                     

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Συντάξεων

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου