Θέμα: Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ταμείου την Τρίτη 30 Απριλίου 2019

 

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 οι υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. δε θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα μέλη του, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά, λόγω εργασιών συντήρησης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του. Το Ταμείο θα λειτουργήσει κανονικά την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

 Η Διευθύντρια

 Αναστασία Ζάγκα

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών

                      Οδηγίες

Πληρωμές μέσω Internet Banκing Ε.Τ.Ε.

                      Οδηγίες

                     

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Συντάξεων

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου